Maksimālais kredīts

Kas ir maksimālais kredīts?

Maksimālais kredīts ir produkta CREFO Score sastāvdaļa un ir ieteicamais maksimālais kredīts par preces piegādi vai pakalpojumu vienam darījumam ar atlikto maksājumu vienu mēnesi bez garantijas. Balstoties uz Creditreform pieredzi, tas tiek aprēķināts atkarībā no uzņēmuma lieluma, darījuma riska līmeņa ar to un nozarēm. Tas kalpo kā orientējošs lielums lēmumu pieņemšanā vidējam klientam.

Darījumos ar svarīgiem, pastāvīgiem un labi zināmiem klientiem, kuriem Jūs esat galvenais, vai viens no galvenajiem piegādātājiem, maksimālais kredīts var būt piecas līdz desmit reizes lielāks.

Kā izmantot maksimālo kredītu?

Maksimālā kredīta galvenā priekšrocība ir vienkāršā iespēja noteikt kredītlimitus klientiem. Piemēram, ja klienta pieprasītais kredītlimits ir mazāks nekā Creditreform izrēķinātais maksimālais kredīts, tad lēmumu par tā piešķiršanu var pieņemt darbinieks ar zemāku kvalifikāciju, bet ja klientam vajadzīgs lielāks kredītlimits, tad lēmumu pieņem augstāk kvalificēts darbinieks vai uzņēmuma vadība.

Tāds lēmums ļauj izvairīties no pretrunām starp uzņēmuma pārdošanas nodaļas darbiniekiem, kuri kā likums ir atkarīgi no pārdošanas apjoma, un kredītkontroles daļas.