Kopējā informācija

Kredītvadība sākas daudz agrāk par kavēto rēķinu iekasēšanu. Tas ir komplekss process, kura nozīme nereti tiek nepietiekami novērtēta.

Atbalstot efektīvu kredītvadības principu ieviešanu Latvijas uzņēmumos Creditreform Latvijā visiem interesentiem piedāvā:

  • informatīvus materiālus par vispārējiem kredītvadības principiem un atsevišķu tās elementu realizāciju;
  • pētījumus par kredītvadības praksi un situāciju Latvijā;
  • praktiskus padomus savas kredītvadības sistēmas nepārtrauktai uzlabošanai, palielinot apgrozījumu un samazinot bezcerīgo debitoru apjomu.