Uzmanību!

Creditreform atgādina, ka inkasso procesā, komunicējot ar debitoriem, tiek izmantotas tikai creditreform.lv domēnam piederošas epasta adreses. Creditreform nekad nesūta paziņojumus no publiskiem epasta pakalpojumu sniedzējiem: (piemēram: inbox.lv, one.lv, draugiem.lv, gmail.com utml.).
Tāpat pirms maksājuma veikšanas lūdzam pārbaudīt maksājuma rekvizītu pareizību.

Ko tagad darīt?

Saņemot atgādinājumu no Creditreform par nenokārtotām parādsaistībām, veiciet maksājumu nekavējoties vēstulē norādītajā kārtībā. Pēc parāda apmaksas nosūtiet maksājumu apliecinošo dokumentu pa faksu 67501040, e-pastu debt@creditreform.lv vai izmantojot mūsu mājas lapu un informējiet par to Creditreform, piezvanot
E-pasts parādniekiem, privātpersonām, kuru saistības cedētas Creditreform - saistibas@creditreform.lv

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Creditreform pa vēstulē norādīto tālruni vai pa tālruņiem.