Uzmanību!

Creditreform atgādina, ka inkasso procesā, komunicējot ar debitoriem, tiek izmantotas tikai creditreform.lv domēnam piederošas epasta adreses. Creditreform nekad nesūta paziņojumus no publiskiem epasta pakalpojumu sniedzējiem: (piemēram: inbox.lv, one.lv, draugiem.lv, gmail.com utml.).
Tāpat pirms maksājuma veikšanas lūdzam pārbaudīt maksājuma rekvizītu pareizību.

Kādas ir iespējamās sekas?

Ja pēc Creditreform pieprasījuma savlaicīgi nenomaksāsiet parādu, informācija par maksājuma kavējumu tiks reģistrēta Creditreform Latvija juridisko vai fizisko personu parādvēstures datu bāzē. Jebkurš parādvēstures datu bāzes lietotājs t.sk. kredītiestādes, līzinga kompānijas, uzņēmumi, kas pārdod preces un sniedz pakalpojumus uz pēcapmaksu, varēs iepazīties ar informāciju par Jūsu savlaicīgi nenokārtotajām saistībām. Tas var liegt jums iespēju saņemt kredītus, iegādāties preces uz līzinga un pēcapmaksas nosacījumiem.

Ja nevienosieties ar Creditreform par parāda samaksu, prasība par parāda piedziņu var tikt iesniegta tiesā. Prasības summa ievērojami pieaugs, tai tiks pievienoti tiesāšanās izdevumi.