Individuālie risinājumi

Klientu vajadzības ir ļoti plašas un atšķirīgas, un mūsdienu tirgus apstākļos tās nepārtraukti mainās. Creditreform Latvijā spēj pielāgoties Jūsu vajadzībām un piedāvā klientiem dažādus individuālus risinājumus, tādus kā līgumu korekciju/izstrādi, kredītmenedžmenta konsultācijas un konsultācijas mārketinga jautājumos. Mēs esam atvērti saviem klientiem un partneriem, esam gatavi analizēt klientu vajadzības un nodrošināt nepārtrauktu pakalpojumu pilnveidošanu un attīstību.

Līguma korekcijas/izstrādes konsultācijas:

Creditreform piedāvā izskatīt Jūsu uzņēmuma līgumus un papildināt tos ar nepieciešamo informāciju, tāpat mūsu juristi ir gatavi Jūs konsultēt  jaunu līgumu izstrādē.

Kredītmenedžmenta konsultācijas:

Creditreform piedāvā konsultēt Jūs uzņēmuma kredītmenedžmeta sistēmas izstrādē, kurā ir iekļautas darbības sākot ar potenciālo klientu pārbaudi, tālāko monitorēšanu un beidzot ar parādu piedziņas procesu un tiesvedību. Šāda veida sistēma ļaus Jūsu uzņēmumam sakārtot visus ar debitoru parādiem saistītos jautājumus tādā sistēmā, kurā būs informācija, kas un kurā brīdī notiek ar uzņēmuma debitoriem.

Mārketinga konsultācijas:

Creditreform Latvijā var sniegt Jūsu uzņēmumam konsultācijas mārketinga jautājumos. Palīdzot atlasīt potenciālos klientus pēc nozares, apgrozījuma, darbinieku skaita, atrašanās vietas u.c. Ir iespējams atlasīt nozares TOP uzņēmumus un sadalīt viņus pa reģioniem, tādā veidā daudzkārt atvieglojot darbu pārdošanā strādājošajiem. Creditreform sniedz arī kontaktinformāciju ar potenciālā klienta juridisko un faktisko adresi, telefona nr. u.c. Papildus atlasītajai informācijai var pievienot arī potenciālā klienta riska klasi, kas ļautu Jums izvairīties no nemaksāšanas gadījumiem nākotnē.