Aktualitātes

Latvijā lielākais maksātnespējīgo uzņēmumu skaita pieaugums starp Baltijas valstīm.

Kā liecina starptautiskās kredītinformācijas un parādu iekasēšanas firmas Verband der Vereine Creditreform (VVC) jaunākais pētījums, 2009.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, lielākajā daļā Rietumeiropas valstu strauji palielinājies maksātnespējīgo uzņēmumu skaits. Īpaši straujš pieaugums bijis Baltijas valstīs, kur tas pieaudzis par 62,9%, tai skaitā Igaunijā par 49,2%, Lietuvā – par 59,8% un Latvijā – par 69,1%. No katriem 10 000 uzņēmumu Latvijā bizness pārtrūcis 174, Lietuvā – 144 un Igaunijā – 119.

Maksātnespēja Centralās un Austrumeiropas valstīs

Tiklīdz finanšu un ekonomiskā krīze arvien dziļāk sāka aptvert pasaules un Eiropas ekonomikas, gandrīz visas Eiropas valstis piedzīvoja augstu uzņēmumu maksātnespējas vilni. Pētījuma veicēji norāda, ka krīzes rezultatā lielais maksātnespēju pieaugums Eiropas valstīs nesis daudz upuru. Tikai Centrālās un Austrumeiropas 10 valstīs, uzņēmumu, kuri 2009.gadā nav spējuši nokārtot savas parādu saistības un pasludināti par  maksātnespējīgiem, bija 51 001. Salīdzinot ar 2008.gadu, kad tādu uzņēmumu bija 35 394, pieaugums noticis par 44,1%. Relatīvi vissmagāk no ekonomiskās situācijas pasliktināšanās cietusi Čehijas Republika, kur bankrotējošo biznesa veicēu pieaudzis par 82,5%. Tai seko Latvija, kur šis pieaugums sastāda 69,1% un Lietuva – ar 59,8%. Savukārt šī bloka valstīs maksātnespējas vilnis visvieglāk skāris Horvātiju, kur maksātnespējīgu uzņemumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis tikai par 7,4%.

Maksātnespēja nopietni skārusi arī vecās Rietumeiropas valstis

  Arī lielajā Rietumeiropas valstu blokā, kurā iekļauta 21 valsts, maksātnespēja iestājusies 185 111 uzņēmumos, kas ir par 33 224 vai 21,9% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tas uz 10 000 uzņēmumiem sastāda 85 maksātnespējīgus uzņēmumus. Arī šeit dažādās valstīs maksātnespējas rādītājs bijis ļoti atšķīrīgs. Vistraujāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas palielinājies Spānijā – par 93,8%, kur maksātnespējīgi kļuvuši pavisam 4 900 uzņēmumu. Tai seko Īrija, ar pieaugumu 81,1%, Nīderlande – 53,4%, Dānija – 51,0%, Itālija – 40.0%. Šai valstu blokā viszemākie maksātnespējīgo uzņēmumu palielinājuma tempi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bijuši Austrijā (8,5%), Beļģijā (11,3%), Francijā (12,2%) un Vācijā (16,0%).

Bankroti skaita ziņā vissmagāk skāruši pakalpojumu nozari

Nozaru griezums pētījumā daudz detalizētāk veikts Rietumeiropas valstu grupā.  Galveno nozaru griezumā maksātnespējīgo uzņēmumu pieaugums 2009.gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, vislielākais bijis tieširažošanassektorā, kur tas palielinājies par 36,5% (15,2 tūkstoši). Tālāk seko pakalpojumu nozare ar 25,9% palielinājumu, būvniecības sektors – 20,7% un, visbeidzot, tirdzniecība – 13,6%.  Tomēr, ja vērtē pēc kopējobankrotējošo uzņēmumu skaita (185 111), tad tradicionāli tādu visvairāk bijuši tieši pakalpojumunozarē  - 69 787 vai 37,7% no kopējā uzņēmumu maksātnespēju skaita. Arī iepriekšējā gadā šis īpatsvara rādītājs bija pietiekami augsts  - 36,5%. No Rietumeiropas valstīim pakalpojumu nozarei daudz augstāks īpatsvars bijis Lielbritānijā (49,1%), Nīderlandē (46,6%) un Zviedrijā (46,7%). Aiz pakalpojumu nozares seko tā saucamais komercijas – tirdzniecības sektors (vairum/mazumtirdzniecība, viesnīcu un ēdināšanas bizness) – attiecīgi 55 904 uzņēmumu vai 30,2% no visiem maksātnespējīgajiem uzņēmumiem. Šeit, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, īpatsvars gan par 2,2 procenta punktiem samazinājies (32,4%). Salīdzinot ar kopējo bankretējošo uzņēmumu skaitu, komercijas – tirdzniecības nozares uzņēmumu maksātnespējas rādītāji daudz augstāki bijuši Beļģijā (46,5%) un Austrijā (35,5%).

Praktiski samērā stabilu un pietiekami augstu bankrotējošo firmu īpatsvaru kopējā uzņēmumu skaitā ieņem būvniecības nozare – 20,9% (38 688 uzņēmumi). Tādu uz katriem 10 000 uzņēmumu sastāda ievērojamu skaitli – 114 (iepriekšējā gadā – 95). Šīs nozares uzņēmumi augstu īpatsvaru ieņēmuši sekojošās Rietumeiropas valstīs: Spānijā (33,1%), Francijā (27,8%) un Īrijā (29,7%). Tajā pašā laikā skaita ziņā relatīvi vismazāk bankrotējošo komersantu bijuši tieši ražošanas nozarēs – 20 732 vai 11,2% no kopējiem reģistrētajiem uzņēmumiem. Tomēr ievērojami augstāks šis rādītājs bijis Portugalē (29,1%), Spānijā (25,6%) un Itālijā (23,2%).

Privātpersonu maksātnespējai bijusi tendece palielināties

Aizvadītajā gadā, līdz ar uzņēmumu bankrotiem, palielinājies arī reģistrēto privātpersonu maksātnespēju lietu skaits. Valstu skaits, kuras pētījuma ietvaros apskatītas, nav liels – tikai 8 vecās Eiropas valstis. Jāņem vērā, ka ne visās Eiropas valstīs tiek reģistrētas privātpersonu maksātnespējas. Kopā šajās valstīs reģistrēto fizisko personu maksātnespēju lietu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies par 12,4%. Tas gan galvenokārt noticis tikai uz divu lielvalstu, Francijas un Lielbritānijas, rēķina. Francijā šo lietu skaits palielinājies par 27,8% un Lielbritānijā – par 23,3%. Pārējās valstīs  šis palielinājums bijis visai pieticīgs: Somijā – 0,3%, Vācijā – 0,9%,  Austrijā – 8,3%. Turklāt Nīderlandē reģistrēto privātpersonu maksātnespējas lietu skaits samazinājies par 6%, Šveicē – par 5,3% un Zviedrijā – par 2,0%.