Aktualitātes

Baltijas valstis pasaules finanšu krīze skar vairāk, tiek prognozēts maksātnespējīgo uzņēmumu skaita pieaugums arī 2009.gadā!

Kredītinformācijas un parādu iekasēšanas firmas Verband der Vereine Creditreform (VVC) jaunākais pētījums liecina, ka no astoņām jaunajām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm Baltijas valstis pasaules finanšu krīze skar vairāk. Pagājušajā gadā šajā reģionā tika reģistrēts relatīvi lielākais maksātnespējīgo uzņēmumu skaits. Lietuvā no katriem 10 000 uzņēmumiem par maksātnespējīgiem kļuva 115 uzņēmumi, Igaunijā tie bija 108, bet Latvijā 99.

Vidēji šajās astoņās jaunajās ES dalībvalstīs aizvadītajā gadā par maksātnespējīgiem tika pasludināti 52 uzņēmumi no katriek 10 000 uzņēmumiem. Augstā relatīvā maksātnespēja liecina par nopietnām problēmām ar ko saskaras Baltijas valstis. Biznesa investīcijas šajā reģionā, jo īpaši pārrobežu ieguldījumi vairāk vai mazāk ir apturētas, ko nav iespējams kompensēt ar privāto patēriņu. Baltijas reģions saskaras ar ekonomikas sasalšanu un tiek prognozēts, ka situācija nemainīsies arī 2009.gadā, norāda pētījuma veicēji.

Kopējais maksātnespējīgo uzņēmumu skaits jaunajās ES dalībvalstīs 2008.gadā ievērojami pieaudzis par 11.6% (21 577). Pieaugumu virs šajās valstīs vidējā rādītāja uzrādīja Slovēnija (+17.3%), Ungārija (+16.4%) un Lietuva (+13%). Latvijā maksātnespējīgo uzņēmumu apjoms bija vairāk vai mazāk līdzvērtīgs kā aizvadītajā gadā 1 277 maksātnespējīgi uzņēmumi (+0.4%). 2007.gadā to apjoms jau bija pieaudzis līdz augstam līmenim 1 272.

Rietumeiropā maksātnespējīgo uzņēmumu skaits pieaugs

Maksātnespējīgo uzņēmumu kopējie rādītāji ES 15 vecajās dalībvalstīs plus Norvēģijā un Zviedrijā kopš 2005.gada arvien samazinājās, bet pagājušajā gadā to skaits pieaudzis par 10.9% līdz 150 240. Tikai trīs no aplūkotajām 17 Eiropas valstīm uzrāda maksātnespējīgo uzņēmumu skaita samazinājumu: Nīderlande (-17.3%), Luksemburga (-13.2%) un Šveice (-2.2%).
Lielākie maksātnespējīgo uzņēmumu skaita pieaugumi uzrādīti Spānijā (+138.6%), Īrijā (+120.8%) un Dānijā (+54.5%). Milzīgais pieaugums liecina, ka šo Eiropas valstu uzņēmumi jau bija smagi cietuši no 2008.gada pasaules ekonomikas lejupslīdes un vēl smagākiem finansēšanas apstākļiem. Pētījuma veicēji norāda, ka lielākā daļa Eiropas valstis vēl tikai jutīs maksātnespējas viļņa pilnīgu triecienu.

Aplūkojot relatīvi lielāko maksātnespējīgo uzņēmumu skaitu uz katriem 10 000 uzņēmumiem ES 15 dalībvalstīs plus Šveicē un Norvēģijā, Luksemburga ierindojas pirmajā vietā ar 233 maksātnespējām no katriem 10 000 uzņēmumiem, tai seko Austrija (224) un Francija (215). Vidējā maksātnespējas attiecība šajā reģionā bija 83.

Līdz ar uzņēmumu maksātnespējas pieaugumu Eiropā 2008.gadā cilvēku skaits, kuri zaudējuši savas darba vietas, bija 1,4 miljoni, 2007.gadā - 1,2 miljoni.

Pakalpojumu nozares uzņēmumi cieš vairāk

Lielāko daļu no maksātnespējīgo uzņēmumu apjoma Eiropā aizvadītajā gadā veidoja pakalpojumu nozares uzņēmumi un sastādīja 36.4% (iepriekšējā gadā 34.3%). Tai seko tirdzniecība (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība), kas sastādīja 1/3 no maksātnespējīgo uzņēmumu skaita (33.3%, pēc 35.7% gadu iepriekš) un būvniecība 19.3% (iepriekšējā gadā 17.6%). Uzņēmumu maksātnespējas pieaugums sevišķi ietekmējis arī šādas nozares uzņēmumus: transporta, nekustamā īpašuma un B2B pakalpojumus. Tikai 11% no maksātnespējīgajiem uzņēmumiem bija ražošanas nozares uzņēmumi, iepriekšējā gadā 12.4%.

Maksātnespējīgo skaits pieaugs arī 2009.gadā

Pētījumā prognozēts, ka maksātnespējīgo uzņēmumu pieauguma risks 2009.gadā Austrumeiropā, galvenokārt ir Baltijas valstīm. Maksātnespējas draudi būs arī sevišķi augstāki Spānijā, Itālijā un Lielbritānijā.

Maksātnespējīgo privātpersonu skaits samazinājies

Kamēr uzņēmumu maksātnespēja nozīmīgi pieaugusi 2008.gadā, privātpersonu maksātnespēju skaits mēreni samazinājies aplūkotajās valstīs par 3.6%, nekā gadu iepriekš. Šī tendence ir panākta galvenokārt ar privātpersonu maksātnespējas samazināšanos Vācijā un Nīderlandē. Vācijā privātās maksātnespējas kopējais apjoms nokrities par 6.4% gada laikā līdz 126 900 gadījumiem, kamēr Nīderlandē tas nokrities par 36.9%, kas ir likumdošanas maiņas rezultāts. Vislielāko pieaugumu privātpersonu maksātnespējā uzrāda Somija (+24.7%) un Austrija (+11%). Kopumā 291 380 privātpersonas Rietumeiropā kļuva maksātnespējīgas 2008.gadā, pret 302 392 2007.gadā. Relatīvi augstākais patērētāju maksātnespējas gadījumu skaits pagājušajā gadā bija Somijā un Lielbritānijā, ar attiecīgi 22 un 20 maksātnespējām no katriem 10 000 iedzīvotājiem. Nīderlandē relatīvi mazākais privātpersonu maksātnespēju skaits, tikai 6 no katriem 10 000 iedzīvotājiem.