Aktualitātes

500 lielākie nefinanšu uzņēmumi – ekonomikas attīstības galvenais vilcējspēks.

       Latvijas tautsaimniecība jau trešo gadu pēc kārtas atrodas izaugsmes fāzē. Aizvadītajā gadā iekšzemes kopprodukts, salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieaudzis par 5%. To lielā mērā sekmējis arī pēc neto apgrozījuma apmēra 500 lielākie dažādu nozaru nefinanšu uzņēmumi, kuru devums valsts ekonomikā bijis vislielākais. Šie uzņēmumi pagājušajā gadā kopā realizējuši preces un pakalpojumus 18,8 miljardu vērtībā, kas ir par gandrīz 16% vairāk nekā 2011.gadā. Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šobrīd ekonomikas galvenais vilcējspēks bija eksports, kas arī lielākajam skaitam uzņēmumu nodrošinājis šos augstos ražošanas un pārdošanas pieauguma tempus. Jāatzīmē, ka 2012. gadā eksports valstī ir pieaudzis par 15,7%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, savukārt šogad, īpaši pēdējos mēnešos, šāda pieauguma vairs nav un eksporta kritums ir jau visai būtisks. Astoņos mēnešos eksporta palielinājums sastādīja vairs tikai 5,8%, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pērn, bet augustā tas pat bija nokrities par 4,4%, salīdzinot ar augustu iepriekšējā gadā. Te mēs vistiešākajā veidā izjūtam negatīvas sekas, kādas izraisījusi stagnēšana mūsu galvenajos ārējos tirgos, kur pēdējos mēnešos vērojamas nelielas atveseļošanās pazīmes, bet noiets iekšējā tirgū šo kritumu nav spējīgs kompensēt. Saprotams, ka minētais manāmi apgrūtinājis arī ražošanas un realizācijas apjoma pieaugumus ekonomikai kopumā, tai skaitā lielai daļai 500 lielāko uzņēmumu. 
       Pirmo vietu lielāko uzņēmumu sarakstā saglabājis iepriekšējā gada līderis minerālmēslu un ķīmisko vielu vairumtirgotājs SIA “Uralchem trading”, kura apgrozījums 2012. gadā ir pieaudzis par 18.8% un sasniedza 855.9 milj. latu. Tam  seko AS ”Latvenergo” ar neto apgrozījumu 657,5 milj. latu, AS “Elko grupa” – 510,1 milj. latu un SIA ”Orlen Latvija”-  488,5 milj. latu.
      
       Kopumā lielākais skaits sarakstā iekļauto uzņēmumu ir manāmi uzlabojuši savus finansiālos rādītājus. To apstiprina tas, ka vairāk nekā 87% no šiem uzņēmumiem saimniecisko gadu noslēguši ar peļņu. Tāpat par pozitīvu iezīmi uzskatāms arī tas, ka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par 19 samazinājies to uzņēmumu skaits, kas strādājuši ar zaudējumiem. Tomēr, tajā pašā laikā ļoti negatīvi vērtējams tas, ka no 63 uzņēmumiem, kas aizvadīto saimniecisko gadu noslēguši ar nesegtiem zaudējumiem, 39 uzņēmumiem tie bijuši arī 2011.gadā. Tas arī ir bijis viens no galvenajiem cēloņiem, kāpēc 23 firmām nācies zaudēt visu pašu kapitālu un ir ļoti sarežģījis, tā jau visai neapmierinošo, finansiālo stāvokli.
       Nepārprotami nozīmīgs sekmīgās komercdarbības attīstības faktors ir nodrošināt uzņēmumu finansiālo stabilitāti. Vērtējot Latvijas 500 lielāko nefinanšu uzņēmumu finansiālo stabilitāti var minēt, ka kopumā tā ir apmierinoša. To apstiprina tas, ka 80% no sarakstā esošajiem uzņēmumiem kopējās likviditātes koeficients ir 1 vai lielāks par 1, kas norāda, ka apgrozāmie līdzekļi tiem vai nu līdzinās kopējām īstermiņa kreditoru saistībām, vai vairums gadījumos tie ir pat mazāki. Tādējādi formāli pastāv iespēja nodrošināt pietiekamu skaidrās naudas plūsmu, lai savlaicīgi kārtotu visus tekošos maksājumus. Tomēr tas nebūt neizslēdz iespējamos riskus, kad daļu no apgrozāmajiem aktīviem var neizdoties savlaicīgi pārvērst skaidrā naudā. Minēto netieši apstiprina diezgan būtisks krājumu un debitoru parādu pieaugums lielam skaitam šo uzņēmumu, kas arī novedis pie to lielākām vai mazākām īslaicīgām finanšu grūtībām un, līdz ar to, arī pie kavētiem maksājumiem saviem kreditoriem. Šajā ziņā par efektīvu palīgu uzņēmumu mārketinga un finanšu vadības dienestiem kalpo savu klientu vai iespējamo jauno sadarbības partneru kredītreitings – finansiālās stabilitātes un maksātspējas apkopojošs rādītājs. Daudzi uzņēmumi komersantu maksātspējas risku novērtēšanai izmanto jau diezgan plašu popularitāti ieguvušo, savulaik Vācijas Creditreform uzņēmumu grupas speciālistu izstrādāto, speciālo matemātisko modeli CrefoScore, kas ir automātiska online kredīta riska vērtēšanas sistēma portālā http://www.crediweb.lv/. Katrs uzņēmums tiek izvērtēts pēc 10 riska klasēm, kur pirmā līdz astotajai klasei uzrāda aktuālo maksātspēju – jo zemāka riska klase, jo augstāka tās maksātspēja, savukārt jo augstāka riska klase, jo pastāv arī lielāks tāda vai cita līmeņa maksātnespējas iestāšanās risks. Lai nonāktu pie šīm riska klasēm, tiek izvērtēta ne tikai jaunākā finanšu informācija par uzņēmumu, bet arī kredītvēsture un daudzi citi rādītāji.

500 lielāko nefinanšu uzņēmumu kredītreitings:

Riska klase 

Uzņēmumu skaits 2012 

 Uzņēmumu skaits 2011 

 1

 190

175 

 2

 225

246 

 3

 52

36 

 4

 3

 5

 5

10 

 6

 6

 7

 3

 8

 3

 9

 3

 10

 4

 Netiek aprēķināts

 6

 11

Riska klase tiek aprēķināta Komercreģistra subjektiem. Vairāki uzņēmumi dibināti tikai 2012.g.

Dati: http://www.crediweb.lv/