Aktualitātes

2010.gadā Baltijas valstīs atšķirīga situācija uzņēmumu maksātnespēju jomā.

Starptautiskās kredītinformācijas un parādu iekasēšanas firmas Verband der Vereine Creditreform (VVC) jaunākais pētījums atspoguļo Rietumeiropas valstu ekonomikas atkopšanos pēc 2008/09 gada krīzes. Tomēr nozīmīga daļa Eiropas reģionu vēl joprojām jūt ekonomiskās krīzes sekas un piedzīvo strauju maksātnespēju pieaugumu.

Maksātnespēja Centralās un Austrumeiropas valstīs

2008/09 gada krīzes radītās brūces uzņēmējdarbībā vēl nav sadzijušas. Tomēr Verband pētījuma dati liecina, ka Centrālās un Austrumeiropas valstu ekonomika lēnām atkopjas. Kopš ekonomikas atveseļošanās sākuma eksporta tirgos, straujāka augšupeja novērojama tajās valstīs, kuru ekonomika spēja  starptautiski konkurēt jau pirms krīzes laikā. Tajā pašā laikā ir reģioni, kur maksātnespējas vilnis turpinās un ekonomikas atveseļošanās vēl priekšā. Vidēji Centrālās un Austrumeiropas valstīs maksātnespēju skaits 2010.gada laikā pieaudzis par 15.5%, salīdzinot ar 2009.gadu. Kopā Centrālās un Austrumeiropas 10 valstīs, uzņēmumu skaits, kuri 2010.gada laikā iekļuvuši parādu gūstā un stājušies maksātnespējas priekšā, bija 35 662. Lielākie likvidēto uzņēmumu rādītāji reģistrēti kaimiņvalstī Lietuvā - + 28.1%, Horvātijā - + 23.8%, kā arī Slovēnijā - + 23.2%. Ungārijā 2010.gadā reģistrēto maksātnespēju skaits pieaudzis par 18.7%. Verband der Vereine Creditreform (VVC) pētījums ir papildināts ar Creditreform Latvijā CrefoScore datiem un tie parāda, ka Latvijā pasludināto maksātnespēju skaits arī 2010. gadā ir augsts un sastāda 2509 uzņēmumus, kas ir par 25.4% vairāk kā pērn. Tāpat kā iepriekšējos gados, aktīvas banku kreditēšanas trūkums, īpaši komersantu apgrozamo līdzekļu finansēšanai, Eiropas uzņēmējiem liek meklēt citas iespējas un komercdarbības apgrozamā kapitāla finansēšanu nodrošināt savstarpējās kreditēšanas palīdzību. Līdz ar to neizbēgami pastāv maksājumu kavējumi un augsts risks, ka tie būtiski ietekmēs arī paša uzņēmuma darbību.
Savukārt pozitīva tendence maksātnespēju reģistrācijā novērojama trijās Centrālās un Austrumeiropas valstīs – Igaunijā par 27.3%, Polijā par 10.1% un Slovākijā par 7.8% samazinājies pasludināto maksātnespēju skaits.

Maksātnespēju skaits samazinās vecajās Rietumeiropas valstīs

Rietumeiropas valstu blokā, kurā iekļauta 21 valsts, maksātnespējas statistika 2010.gada laikā ir uzlabojusies. Maksātnespēja pasludināta kopā 175677 uzņēmumiem, kas ir par 2 558 vai –1.4% mazāk nekā 2009. gadā. Uz katriem 10 000 uzņēmumiem vidēji Eiropas Rietumu reģiona valstīs tika pasludināta maksātnespēja 68 uzņēmumiem. Visstraujākais maksātnespēju skaita pieaugums bijis Luksemburgā + 31.5%, Itālijā + 30.8% un Šveicē +19.9%. Šajā valstu blokā lielākie maksātnespējīgo uzņēmumu samazinājumi, salīdzinot ar 2009. gadu, bijuši Somijā (-12.4%), Lielbritānijā (-11.1%), Norvēģijā (-10.6%) un Nīderlandē (-8.7%).


Būvniecības nozares uzņēmumi pakļauti visaugstākajam maksātnespējas riskam

Pētījumā nozaru griezumā apskatītas Rietumeiropas valstis. Galvenās nozaru grupas 2010.gada laikā skārušas nelielas maksātnespēju skaita izmaiņas. Šī pozitīvā tendence norāda uz to, ka ražošanas nozare, kas bija smagāk cietusi no krīzes 2009.gadā, ir spējusi gūt labumu no ekonomiskās atkopšanās. Tā rezultātā samazinājies maksātnespēju skaits šajā nozarē - 2010.gadā kopumā 19 100 uzņēmumu tika pasludināti par maksātnespējīgiem, pērn tādu bija 20 300. Arī vidējais skaits maksātnespējīgo uzņēmumu uz katriem 10 000 nozares pārstāvju ir samazinājies līdz 63 (2009.gadā – 66). Lielu īpatsvaru nozaru maksātnespējā veido komercijas - tirdzniecības uzņēmumi un būvniecības uzņēmumi. Trīs no katrām desmit maksātnespējām 2010.gadā bija tirdzniecības uzņēmumam, savukārt vairāk kā viena no katrām piecām maksātnespējām Rietumeiropā bija būvniecības uzņēmumam. Tomēr abās šajās nozarēs kopējais pasludināto maksātnespējas lietu skaits ir samazinājies - 2010.gadā 53 600 komercijas tirdzniecības nozares uzņēmumu maksātnespējas (2009.gadā- 54 400), 2010. gadā 36 900 būvniecības uzņēmumu maksātnespējas (2009.gadā – 37 300). Būvniecības nozares uzņēmumi arī 2010.gadā visvairāk tiek pakļauti maksātnespējas riskam – uz katriem 10 000 uzņēmumiem bijušas 100 maksātnespējas. Procentuāli lielākās negatīvās izmaiņas skārušas pakalpojumu nozares uzņēmumus - par 0.4% pieaudzis maksātnespēju skaits šajā nozarē, salīdzinot ar 2009.gadu, sastādot 37.2% no visiem maksātnespējīgajiem uzņēmumiem Rietumeiropā.

Maksātnespējas nozaru griezumā starp dažādiem Eiropas reģioniem atšķirās, vietām - ievērojami. Piemēram, 2010.gadā Dienvideiropas valstīs turpināja augt maksātnespēju skaits ražošanas uzņēmumiem, Portugālē – 28.7%, Spānijā – 21.3%, Itālijā 24.1%. Savukārt rūpnieciski attīstītajās Eiropas valstīs maksātnespēju skaita pārsvars 2010.gadā no ražošanas pārvietojās uz pakalpojumu nozari.


Negatīvas izmaiņas privātpersonu maksātnespēju sektorā Eiropā

Aizvadītajā gadā, vidēji palielinājies arī reģistrēto privātpersonu maksātnespēju skaits valstīs, kur privātpersonu likumīga maksātnespēja ir iespējama un tiek reģistrēta. Verband der Vereine Creditreform (VVC) pētījuma ietvaros apskatītas 9 vecās Eiropas valstis. Kopējais reģistrēto privātpersonu maksātspējas lietu skaits 2010.gada laikā ir 384 895, kas ir par 5.2% vairāk kā pērn. Privātpersonu maksātnespēju skaits 2010.gada laikā samazinājies vien Spānijā – -8.5%. savukārt lielākie fizisko personu maksātnespēju pieaugumi bijuši Zviedrijā + 19.3%, Nīderlandē + 16.6%, Francijā +8.1%, ka arī Vācijā + 7.6%. Pārējās valstīs šis palielinājums bijis visai neliels: Austrija + 0,5%, Šveice + 0.5%, Lielbritānija + 1.8%.